Disclaimer

Ondanks dat onze website regelmatig wordt bijgehouden, is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op de Kindercompagnie website/webshop worden gecommuniceerd onvolledig c.q. onjuist zijn.

Aan de inhoud van www.kindercompagnie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Kindercompagnie is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Kindercompagnie geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en product specificaties. Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze website geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud – zolang de voorraad strekt. Kindercompagnie is niet verantwoordelijk voor typefouten.


Copyright

Niets uit deze site mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kindercompagnie.